Carles Pitarch rep el premi a millor treball de final de màster

El nostre company Carles Pitarch va rebre el premi a millor Treball Final de Màster relacionat amb temes de medi ambient de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) del curs 2018/2019. El treball titulat “Vehicle elèctric i qualitat de l’aire” ha sigut desenvolupat aquí a BR i tutoritzat per Jose Lao.

L’objectiu principal d’aquest treball va ser observar i quantificar l’impacte del sector viari en la qualitat de l’aire d’una regió específica de Barcelona per mitjà d’un model de dispersió de contaminants (ADMS-Urban). En aquest sentit, es va analitzar un entramat de carrers de l’Eixample de Barcelona (5×5 illes) en el marc de diversos escenaris d’electrificació del parc circulant present a la regió d’estudi, tot partint de dades reals de circulació referents a l’any 2017. El treball va concloure que electrificar i/o renovar els vehicles que circulen pels carrers contribueix a una millor qualitat de l’aire que respiren els ciutadans, tot i que la distribució i geometria dels carrers també influeixen en el nivell de dispersió dels contaminants.