Creant un futur que superi l’escletxa digital. Estratègies per a un transport públic inclusiu
Per Cristina Jimenez

Per què és important tractar la bretxa digital?

Internet i la connectivitat han revolucionat les nostres vides. Aquesta transformació és un procés global que es desenvolupa a diferents velocitats i que abasta tots els sectors, també el de la mobilitat.

Avui tenim un model que es troba en plena transformació digital i tecnològica amb l’eclosió de noves formes de mobilitat i de connectivitat, que està revolucionant la manera de moure’ns, aportant noves oportunitats, però també nous reptes i una major complexitat al sistema.

Per la banda dels guanys, les innovacions tecnològiques i digitals, que abasta a tota la cadena del model de mobilitat; des de la planificació del viatge, la compra i validació de bitllets, l’espera dels serveis, el viatge, el descens del mode de transport i la intermodalitat, està  donant un nou impuls al sistema de transport públic per optimitzar el desplaçament, en temps, preu, comoditat i sostenibilitat.

Aquesta transformació digital del transport ens permet avançar cap a un nou paradigma en la mobilitat en el que la persona es posicioni en el centre del sistema. El  nou concepte “Mobilitat com a Servei” (MaaS), que engloba un model intel·ligent de distribució de serveis de mobilitat basat i orientat en les necessitats de l’usuari, n’és un clar exponent d’aquesta tendència de futur.

Però que passa si una part de la població queda exclosa perquè els avanços en la tecnologia i els coneixements de la població no avancen al mateix ritme? Com també ha succeït històricament, els canvis tecnològics que impulsen a les societats no ho fan de manera igual per tothom i es poden generar important desigualtats socials; entre la població que pot treure’n profit i els que es queden enrere.
Font: Barcelona Regional

 

Dels reptes derivats de la creixent digitalització del transport se n’ha parlat molt a nivell tecnològic, econòmic, de governança i de la privacitat de les dades. Se n’ha parlat molt menys dels problemes d’accessibilitat, desigualtats i d’exclusió derivats de les barreres en l’ús de les noves tecnologies. Es tracta d’un aspecte que fins fa poc no ha estat prioritari en les agendes polítiques i de l’Administració, i que en molts aspectes acaba afectant de manera global al conjunt de la societat i no només als col·lectius socials més vulnerables.

En els inicis de la revolució 4.0 es parlava d’escletxa digital entesa únicament des del punt de vista de les infraestructures i dels recursos físics (tenir cobertura d’Internet i disposar d’ordinador i/o mòbil) però aquesta definició ha anat deixant pas a altres aspectes per incloure tot un conjunt de condicions de comprensibilitat i d’usabilitat (coneixements, habilitats, actituds socials i cultural, ritmes de …) que fan possible emprar i gaudir dels dispositius tecnològics amb seguretat i de la manera més autònoma possible.

Font: Barcelona Regional

Els tallers sobre el risc de la bretxa digital. Estratègies per a un transport públic inclusiu.

Per tractar el tema de la bretxa digital BR participa en el projecte H2020 DIGNITY ‘Digital Transport In and For Society’ (https://www.dignity-project.eu/), que té com objectiu promoure polítiques i estratègies de mobilitat per assolir una transició digital més inclusiva, on es reconegui les capacitats de totes les persones, independentment de l’edat, la renda, l’estat social, la capacitat o la discapacitat. En aquest projecte, per tant, la inclusió s’aborda amb una perspectiva àmplia: les persones que poden quedar fora de la digitalització de la mobilitat van més enllà dels col·lectius vulnerables. L’exclusió digital opera de forma gradual i afecta a molta més gent del que es pot pensar, per tant cal vetllar per tal que l’accés al transport sigui possible pel conjunt de la població, amb tota la seva diversitat.

Els tallers realitzats han constat de tres sessions (diagnosi, exploració de possibles escenaris de futur i estratègia i propostes), als que han assistit uns 15 participants amb diferents rols i interessos en la digitalització de la mobilitat: representants de la administració, operadors de transport públic, empreses privades del sector, representants d’organitzacions d’usuaris del transport  públic i de col·lectius  amb risc d’exclusió pel que fa l’accessibilitat sensorial, cognitiva, per renda o edat.

Mitjançant mètodes d’anàlisi prospectius i amb el suport d’una empresa especialitzada en la facilitació de workshops, els participants han reflexionat sobre diferents aspectes:

“Quins són els elements especialment rellevants en la nostra regió metropolitana per assolir un sistema digitalment més inclusiu? Quins escenaris futurs de mobilitat digital preveiem pel 2030? Com es pot detectar de forma anticipada i efectiva la mobility poverty? Quines actuacions són clau per assolir una transició digital de la mobilitat més inclusiva?”

Font: Barcelona Regional

Font: Barcelona Regional

 

Les propostes s’han centrat en reforçar el paper de l’administració com a força motriu dels canvis digitals i evitar que les dinàmiques del mercat excloguin a col·lectius poc rendibles, o en la necessitat de diversificar l’accés al transport públic per tal que cada usuari pugui trobar el camí que li sigui més útil.

Més enllà de les propostes concretes que van sorgir dels tallers que acabem de tancar, els participants van destacar la importància de generar espais de reflexió compartida que recullin la veu de l’usuari final davant els reptes que ens planteja la creixent digitalització del sistema de mobilitat, i de la que de moment tot just comencem a experimentar i a conèixer els primers impactes.

En tancar els tallers, vam animar tots els assistents a participar en la comunitat digital Dignity; un projecte que encara té un any més de recorregut i en el que encara s’han de realitzar altres tallers i proves pilot per avançar en l’elaboració d’estratègies i propostes que permetin superar la bretxa digital en el transport. Una invitació a participar que evidentment fem ara, en aquest butlletí de BR, extensiva a tots vosaltres:

Website: www.dignity-project.eu
Facebook: https://www.facebook.com/DignityEU/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dignityeu/
Twitter: https://twitter.com/dignity_EU

Per acabar, comentar-vos que tornant de vacances tenim previst realitzar un quart taller a mode de tancament i validació de les propostes. To be continued…