Dia europeu de la igualtat salarial
Per Comissió Igualtat

El passat 22 de febrer es va celebrar el Dia europeu de la igualtat salarial.  A la UE, les dones cobren de mitjana un 14,1 % menys per hora que els homes. Això equival a gairebé dos mesos de salari.

La UE està abordant la bretxa salarial de gènere des de diferents perspectives. L’objectiu és promoure el principi d’igualtat salarial efectiva mitjançant la creació d’una nova legislació i el seguiment de la seva implementació.

A BR també hem volgut donar visibilitat a aquest tema canviant el logo del Nautilus.

Segons dades del Pla d’igualtat, a BR la bretxa salarial és en detriment de les dones: el homes perceben de mitjana un 19,6 % més que les seves companyes. Quant a la plantilla subrogada de l’AEUB la bretxa és a la inversa, les dones guanyen un 8,7 % més que els seus companys.

 

La desigualtat salarial contribueix a la feminització de la pobresa.

Tot i que les dones realitzen el 66 % del treball al món i produeixen el 50 % dels aliments  només reben el 10 % dels ingressos i tenen l’1 % de la propietat”.

No hi ha cap país al món on hi hagi igualtat econòmica entre homes i dones i, a més, les dones són les que tenen més probabilitats de viure en la pobresa.

A més de la desigualtat salarial, la feminització de la pobresa també es produeix per la manca de llocs de treball dignes i segurs: 600 milions de dones treballen en feines insegures a tot el  món; i les dones assumeixen entre 2 i 10 vegades més treball de cures no remunerat que els homes. S’estima que la contribució a l’economia mundial d’aquesta feina equival a 10.8 bilions de dòlars anuals, una xifra que triplica la dimensió de la indústria mundial de la tecnologia.

Afortunadament, avui existeixen diferents observatoris i repositoris d’estadístiques i recursos on es poden trobar dades i recerques sobre aquest tema.

 

Us adjuntem alguns enllaços interessants:

https://www.uab.cat/observatori-igualtat/
https://dones.gencat.cat/ca/ambits/Observatori-de-la-Igualtat-de-Genere/dossiers-estadistics/
https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/Home.htm
https://www.observatorioigualdadyempleo.es/
https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=416
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/418568/bretxa-salarial-genere-catalunya-baixa-cinque-any-consecutiu-descens-d15-punts-se-situa-206-percent-lany-2019