Revista Papers
Dos articles de BR sobre turisme a la revista Papers

Els nostres companys i companyes Marc Montlleó, Gustavo Rodríguez, Nuno Tavares, Cristina Jiménez, Joana Llinàs i Adrià Ortiz han participat en la redacció de dos articles del número 62 de la revista Papers de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), titulada “Turisme i Metròpoli”.

Tal i com s’explica a l’editorial de la revista, “Papers 62 s’obre amb un conjunt d’articles que presenten, en exercicis inèdits fins ara, tant els principals vessants de la metròpoli turística, com les reflexions clau que fonamenten la necessitat de governar-la; de construir de manera inajornable una agenda de governança metropolitana del turisme.” Es tracta de “…repensar i innovar l’urbanisme a partir de realitats territorials emergents on el turisme juga ja avui un paper cabdal, amb potents impactes socials.”

La primera de les aportacions és l’article “Els reptes ambientals del turisme a la ciutat de Barcelona”, elaborat per Marc, Gustavo R. i Nuno. Aquest article presenta una primera aproximació de l’impacte ambiental dels 28 milions de visitans anuals estimats que té actualment Barcelona. Tot i que l’article senyala que hi ha una manca de dades ambientals vinculada a l’activitat turística, especialment en el cas dels residus, s’estima que el consum d’aigua de les places turístiques se situa entre el 8% i el 12% del consum total de la ciutat, i el consum d’energia final en el 7,6% del consum energètic total. Quant als residus generats pels allotjaments turístics, s’estima que representen el 9,1% dels residus totals de la ciutat. L’article fa referencia també al primer càlcul de la petjada de carboni del turisme en un entorn urbà, i estima en 96,9 kg/CO2eq la petjada de cada visitant per dia a Barcelona.

La segona aportació de BR a la publicació és el treball de Cristina Jiménez, Joana Llinàs i Adrià Ortiz titulat “La integració de la demanda turística en la planificació i la gestió de la mobilitat. Apunts des de la destinació Barcelona”. Segos explica el resum de l’article, es tracta d’una reflexió sobre les característiques i les particularitats de la mobilitat turística i sobre la seva importància en la configuració de la realitat urbana i del territori metropolità, i ho fa a través de l’anàlisi global realitzada en el marc de l’Estratègia de Mobilitat Turística (EMT), impulsada per l’Ajuntament de Barcelona. Així doncs, es presenten els principals resultats d’aquest exercici inèdit de coneixement de la mobilitat turística i es presenten les estratègies que han de donar resposta als principals reptes detectats per tal d’assolir un mode de visita responsable i compatible amb la mobilitat quotidiana, que garanteixi l’ús racional i coherent dels sistemes de transport i que, alhora, doni resposta a l’estratègia de gestió de la destinació.