Editorial: Aigua
Per Marc Montlleó

És una molècula que a priori pot semblar senzilla, però les seves característiques en el nostre planeta li confereixen un seguit de qualitats que la converteixen en un dels elements essencials per a la vida.
Més del 70% del planeta està ocupat per aigua, principalment als oceans i als pols. De fet, hi ha molt poca aigua dolça superficial i, per tant, disponible per a les necessitats humanes. L’aigua és un compost que té gran capacitat per a dissoldre altres substàncies i molts organismes depenen de substàncies aquoses com ara la sang, els sucs gàstrics, essent present en nombrosos processo biològics.

Algunes de les seves característiques la fan extremadament singular, és incolora, inodora, sense gust. El seu estat sòlid és menys dens que l’estat líquid i això fa que els glaçons surin a l’aigua, aquest fet té moltes implicacions en l’àmbit planetari.

L’aigua va jugar un paper essencial en l’origen de la vida al nostre planeta i de fet no ha deixat mai de jugar-lo. En aquella sopa primigènia s’hi van produir les primeres agregacions de molècules que al llarg de milers d’anys ens han dut fins on som. Recordo les classes d’ecologia microbiana on els tapets microbians, estromatòlits i la teoria endosimbiòtica eren la base de la teoria de l’evolució. En moltes d’aquestes formacions l’aigua tenia un paper clau. Aquest és un dels motius pels quals la majoria de les missions de la NASA cerquen aigua quan cerquen indicis de vida , ja que l’origen de la vida en el nostre planeta passa per aquest element.

Ja ho diu la frase: aigua és vida. Sense aigua el planeta no seria com el coneixem, tot i que no sempre en som conscients de la seva importància. Fem-ne un ús racional i tinguem-ne cura. Des de BR ja fa més de 4 anys que es treballa intensament per a una concepció diferent, el que anomenem cicle integral de l’aigua, per primera vegada en dècades l’administració metropolitana està en vies d’aprovar una planificació estratègica que fa propostes per a millorar l’ús de l’aigua, per a fer-ne un ús més eficient, per a ser més autosuficients amb recursos propis i per a reduir-ne els consums. El Pla Estratègic del Cicle Integral de l’Aigua (PECIA) està tot just tramitant-se, esperem que sigui una realitat i que puguem gaudir d’un futur on tinguem un cicle de l’aigua més complex, però a la vegada més respectuós amb l’entorn.