Font: Ajuntament de Barcelona
L’emergència climàtica a Barcelona

El 15 de gener de 2020 la ciutat de Barcelona va declarar l’emergència climàtica amb una efectiva campanya de difusió que ens recorda que “això no és un simulacre”, que som l’última generació que encara pot fer alguna cosa per aturar (o moderar) el canvi climàtic i que hem d’actuar ara o mai. A l’acte es va presentar un document que exposa els motius de la urgència i proposa set canvis de model i dues adaptacions per fer front als reptes que ens planteja el canvi climàtic.

Font: Ajuntament de Barcelona

BR ha participat activament en aquesta iniciativa de l’Ajuntament, donant suport tècnic en els càlculs de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i en la definició d’algunes de les actuacions. Unes quantes companyes i companys de BR varen estar presents al Saló de Cent en l’acte presidit per l’Alcaldessa, i ens han fet arribar imatges i vídeos de l’esdeveniment.

Font: Barcelona Regional