Editorial: La bici a BR
Per Joana Llinàs

Al llarg d’aquests mesos de confinament pel coronavirus hem vist reduïda la mobilitat a nivells inimaginables. A Barcelona, on el trànsit ha arribat a reduir-se fins a un 80% en els moments de confinament més estricte, en plena desescalada encara tenim reduccions del 35% respecte a la circulació habitual pre-coronavirus, tal i com ens mostra el gràfic següent.

Mobilitat de vehicles a Barcelona. Percentatge de mobilitat respecte a l’habitual.

Font: Gerència Mobilitat Ajuntament de Barcelona

Moltes ciutats arreu del món, entre elles Barcelona, davant aquesta reducció del trànsit han aprofitat l’espai buit que ha deixat el cotxe per executar actuacions temporals per tal de guanyar espai per als vianants i les bicicletes i que la gent es pugui moure de manera més segura i sostenible durant el desconfinament.

En aquest context, l’ús dels carrils bici, que també es va veure reduït en un 90% en ple confinament, està augmentant amb força des que va començar la desescalada. Alguns dies s’ha superat fins i tot la demanda habitual prèvia a la crisi del coronavirus. Segurament molta d’aquesta demanda prové de l’ús que se’n fa per passejar i fer esport, però el fet és que s’estan omplint els carrils bici de la ciutat i en general es veuen moltes més bicis circulant.

Però a Barcelona la bicicleta ja fa temps que va venir per quedar-se. Tal i com diuen les dades bàsiques de mobilitat de la ciutat, en els últims 10 anys s’han duplicat els desplaçaments, passant de 86.000 desplaçaments diaris en bici l’any 2007 als 180.000 l’any 2017, convertint-se en un mode de transport urbà habitual a la ciutat. Malgrat tot, la bicicleta encara representa el 2,6% del total de desplaçaments interns que es fan diàriament, un percentatge molt allunyat del 8% de mitjana de la Unió Europea, o del 7% que representa en la mobilitat diària de Viena o del 13% de Berlín.

“A Barcelona la bicicleta ja fa temps que va venir per quedar-se”

 

Per tant, en el context actual del coronavirus l’ampliació de l’espai dedicat a la bicicleta ens permet circular mantenint la distància de seguretat per moure’ns, tal i com diu la DGT, però aquesta situació excepcional pot ser vista també com una oportunitat per a que amb la tornada a la normalitat algunes d’aquestes actuacions temporals executades tinguin continuïtat, i juntament amb altres mesures com la priorització del transport públic, ajudin a accelerar l’assoliment dels objectius cap a una mobilitat més sostenible per no tornar als nivells de pol·lució anteriors, tot contribuint amb més força en la lluita contra el canvi climàtic.

La bicicleta a Barcelona Regional

A Barcelona Regional (BR) fa temps que posem el nostre granet de sorra per a que la bicicleta tingui més presència a Barcelona. Segons l’Enquesta de Mobilitat de BR, a la que van respondre 63 treballadors i treballadores (el 75% de la plantilla) el 21% dels desplaçaments diaris per anar i tornar a la feina es fan en bicicleta com a mitjà principal. El 2018 representaven el 18%.

Repartiment modal a Barcelona Regional. Anar i tornar a la feina. Any 2019.

Font:Barcelona Regional

“A Barcelona Regional (BR) posem el nostre granet de sorra per a que la bicicleta tingui més presència a Barcelona”

És a dir, 13 treballadors/es, tots residents a Barcelona, van i tornen cada dia de BR i fan el trajecte sencer en bicicleta, el que representa el 21% de tots els desplaçaments. Però no només això, també hi ha 3 treballadors que resideixen fora de Barcelona que utilitzen diàriament la bici fent la primera i/o l’última etapa del seu desplaçament com a complement al transport públic. A més, 6 enquestats més agafen la bicicleta almenys 1 o 2 dies a la setmana per anar a BR i 9 enquestats més afirmen utilitzar-la però esporàdicament. En total, 31 persones, gairebé la meitat dels enquestats, van respondre que han utilitzat alguna vegada la bicicleta, de forma més o menys intensa, per anar i tornar de BR.

Usuaris de la bicicleta a Barcelona Regional. Anar i tornar a la feina. Any 2019.

Font:Barcelona Regional

Des d’una perspectiva de gènere, l’ús de la bici com a mitjà de transport habitual per anar i tornar a BR està força equilibrat entre homes i dones, fet que es pot destacar positivament ja que en general a Barcelona l’ús de la bicicleta entre el col·lectiu masculí és més gran que entre el femení (a Barcelona el 68% dels desplaçaments en bici els realitzen homes i el 32% dones). Pel que fa a l’edat, el col·lectiu d’entre 40 i 49 anys és el que té més usuaris, però destaca que entre els menors de 30 anys la bici és el mitjà de transport més utilitzat.

 

En relació a les característiques dels desplaçaments a BR, i en part degut a la ubicació de BR allunyada del centre de la ciutat, tant la distància com la durada dels trajectes són superiors a la mitjana de la ciutat. A BR els desplaçaments són de 6,2 km i d’uns 25 minuts de durada mitjana, quan a Barcelona estan a l’entorn dels 5 km i una durada mitjana de 17,6 minuts.

Tot i així, la raó més valorada a l’hora d’utilitzar la bici per anar i tornar a BR és la seva rapidesa, fet que mostra que fins i tot en desplaçaments mitjanament llargs la bici és a vegades l’opció més ràpida. La consciència ambiental també és un motiu de pes alhora de triar la bici, o sigui que es valora el paper de la bici en la consecució d’una mobilitat més sostenible. Tot i així, no tot és perfecte i segons els usuaris de la bici a BR encara queden coses a fer per millorar els trajectes, com per exemple executar el carril bici pel passeig de la Zona Franca. A veure doncs, si es fa realitat aviat.

 

 

Al llarg de 2019 a BR vam participar en dos projectes de foment de la bici. Per una banda, tota l’empresa va poder disposar de 4 bicis elèctriques cedides per l’AMB durant 6 mesos dins el programa BICIEMPRESA.. Bicis que s’han utilitzat tant per anar i tornar a casa com per anar a cursos i reunions de feina. Per a moltes persones ha sigut un primer tast, força positiu, del què és una bici eléctrica.

“Durant el mes d’abril de 2019 més de 30 treballadors i treballadores de BR vam participar al repte #30diesambbici.”

Font:Barcelona Regional

Per altra banda, durant el mes d’abril de 2019 més de 30 treballadors i treballadores de BR vam participar al repte #30diesambbici. El repte #30diesambbici és una iniciativa que fomenta l’ús de la bicicleta durant 30 dies per impulsar el canvi d’hàbit cap a mitjans de transport sostenibles i hi participen empreses i persones a títol individual. La participació de BR va ser molt intensa, vam estar pedalant tots els dies sense parar i vam crear un bon equip. A més, segons l’Enquesta de Mobilitat de BR, 6 persones afirmen haver modificat els seus hàbits de transport incrementant l’ús de la bicicleta!

Enguany no s’ha pogut tornar a repetir, es deia que potser al setembre. Bé, ja veurem, però el que està clar que quan es pugui fer hi tornarem a participar!

Mapa dels recorreguts en bici del #30diesambbici 2019.

Font:Barcelona Regional a partir dades CicloGreen

Com a conclusió i per tancar, hem vist que a BR la bicicleta forma part de la mobilitat habitual per desplaçar-nos a treballar i que d’aquesta manera contribuïm una miqueta a assolir una mobilitat més sostenible. Així ho confirmen els resultats de l’enquesta, però sobretot ho confirma la filera de bicicletes que normalment hi havia aparcades al passadís de l’entrada i que esperem, tornin aviat i si pot ser, amb més força.

 

Font:Barcelona Regional

“A BR la bicicleta forma part de la mobilitat habitual per desplaçar-nos a treballar i d’aquesta manera contribuïm una miqueta a assolir una mobilitat més sostenible”