Tèrmoli (Molise. Itàlia). © BCNecologia/ BR
Land Sea: Com implementar polítiques d’ecoturisme a les costes europees?
Per Susana García Larios i Ferran Sanchis

Barcelona Regional i la Direcció de Turisme de la Generalitat de Catalunya han col·laborat en el projecte europeu Land-Sea. Centrat en la millora de la gestió de les zones costaneres, la preservació dels seus ecosistemes i la promoció d’un turisme sostenible, el programa ha permès la implementació d’un Pla d’Acció al Parc Natural del Delta de l’Ebre, entre d’altres territoris.

 

El projecte també s’ha basat en la promoció de processos de governança regional més inclusius, efectius i eficients per augmentar i fomentar la creació d’habilitats institucionals que ajudin a la generació d’aquests sistemes costaners sostenibles preservadors dels hàbitats naturals.

Amb una durada de cinc anys (2017-2021) i un finançament procedent dels fons FEDER, el Land-Sea (acrònim de Sustainability of the land-sea system for eco-tourism strategies)  ha format part del programa europeu Interreg, i ha constat de 2 fases d’implementació: 1) 2017-2019, i 2) 2020-2021.

 

Les etapes

La primera fase ha consistit en un intercanvi de coneixements, experiències i bones pràctiques entre els diferents socis, procedents de Catalunya, Molise (Itàlia), Varna (Bulgària), Hamburg (Alemanya) i en el desenvolupament de plans d’acció per dur a terme estratègies d’ecoturisme en cada territori. Durant la segona fase del projecte s’ha realitzat el seguiment de la implementació dels plans d’acció i s’han compartit els resultats i les conclusions finals.

Pla d’acció del Delta de l’Ebre

En el cas de Catalunya, Barcelona Regional i la Direcció de Turisme han dissenyant un Pla d’acció per al Parc Natural del Delta de l’Ebre, com a espai d’una riquesa ecològica de primer ordre.

El Pla d’acció al Delta de l’Ebre ha comptat amb una elevada implicació dels agents econòmics i de les persones treballadores del sector turístic del territori, que aposten per un turisme respectuós  que remarqui el valor mediambiental de la zona. Malgrat l’aturada que va suposar la pandèmia de la COVID-19, el Pla ha pogut desenvolupar o iniciar la implementació de més del 50 % de les accions previstes. Aquesta iniciativa ajudarà a la protecció i preservació del Delta i al desenvolupament del seu patrimoni natural i cultural.

Entre aquestes accions implementades, cal destacar: la coordinació innovadora i millora de la governança del sector ecoturístic amb l’organització del “II Fòrum d’Ecoturisme, Natura i Sostenibilitat” (ENS), adreçat a professionals de l’àmbit ecoturístic i realitzat al Delta de l’Ebre; el diagnòstic i planificació d’activitats d’ecoturisme a les platges naturals de la zona; la millora de la qualitat i sostenibilitat de les instal·lacions ecoturístiques, centrada bàsicament en la bicicleta com a mitjà de transport sostenible; identificació del perfil de visitants i desenvolupament d’experiències d’ecoturisme, i Formació i sensibilització per al turisme sostenible al Delta de l’Ebre

Els socis

Land-Sea ha comptat amb la participació dels socis següents: Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno/Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale; Administració Regional de Varna; Freie und Hansestadt Hamburg – Senatskanzlei – Staatsamt; Regione Molise; Generalitat de Catalunya (Direcció General de Turisme), i Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona/ Barcelona Regional.