L’Anna Subirats defensa la seva tesi doctoral en ple confinament

El dia 25 de març l’Anna Subirats va defensar la seva tesi doctoral, Opening the urban ‘black box’. The role of the local context in the mobilisation of urban movements, desenvolupada a l’Institut Universitari Europeu (IEU), a Florència, i amb una beca del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats d’Espanya.

Ho va fer, com totes i tots estem ara, confinada, i davant d’un tribunal repartit per Europa: Donatella Della Porta (la directora de tesi) des de Florència, Laszlo Bruszt des de Budapest, Claire Colomb des de Londres i Eduardo Romanos des de Madrid.

Podeu consultar l’enllaç de la defensa i la tesi en open Access. Des de BR li donem l’enhorabona!.