Font: Barcelona Regional
Observatori Ambiental del Litoral-Besòs
Per Marc Montlleó

Ja fa més de 2 anys que vam començar a treballar amb l’Observatori Ambiental del Litoral-Besòs. La zona des del segle passat és un Espai amb grans infraestructures ambientals (Edar de Sant Adrià, Ecoparc, Planta de Valorització energètica, central DHC, central de recollida pneumàtica), grans infraestructures viàries i 4 centrals de cicle combinat .

La desembocadura del Besòs és un àmbit amb molta pressió ambiental, tant històrica degut a les activitats industrials del segle passat com pel seguit d’infraestructures que estan plenament actives a dia d’avui.

De fet un dels reptes de la transformació del Fòrum va ser integrar tot renovant algunes d’aquestes instal·lacions i generar un dels gran espais públics que permet relacionar els barris amb el front litoral. Amb els anys ha esdevingut un espai de grans esdeveniments que tenen lloc sobre la depuradora més gran de Catalunya.

Fruit de les pressions veïnals i de les plataformes ecologistes els dos Ajuntaments Barcelona i Sant Adrià de Besòs van decidir a tirar endavant l’Observatori Ambiental del Litoral-Besòs.

Àmbit d’actuació

L’Observatori per ara recull informació sobre diversos vectors. Aigua, Aire, Residus, Sòls i en un futur proper esperem que biodiversitat i olors.  El valor de l’Observatori és que s’han fet aflorar dades que no sempre son fàcilment accessibles com per exemple el resultats de les PM2,5 de l’estació de qualitat de l’aire de Sant Adrià, o les dades d’entrada a la Edar del Besòs tant de cabal com de qualitat, també s’han recollit informació sobre els expedients de les activitats potencialment contaminants, entre d’altres.

Ha estat una feina lenta i ha calgut tenir paciència en recollir dades de les diferents administracions implicades, la Generalitat (ACA, ARC, DG Qualitat Ambiental; Medi Natural), l’Àrea Metropolitana (DSCA, DSR), Diputació de Barcelona, els dos Ajuntaments, el Consorci del Besòs i les plataformes veïnals.

El propers passo seran organitzar una jornada sobre qualitat de l’aire i salut i esperem que seguim ampliant els seus continguts.