Primer taller sobre gentrificació a BR

La gentrificació, aquesta omnipresent però a la vegada gran desconeguda presència que ha vingut per quedar-se a la nostra ciutat, per fi entra en escena a BR de la mà de David Bravo. El 15 de gener va començar el primer d’una sèrie de tallers que tindran lloc entre els mesos de gener i maig del 2020.

Font: Barcelona Regional

En aquesta primera sessió David ens va plantejar tres reflexions: Què no és la gentrificació?, Què és doncs la gentrificació?, i com combatre la gentrificació a Barcelona.

La primera reflexió es va desenvolupar en cinc paradoxes al voltant del terme, deixant palesa la dificultat que entranya la concreció d’una definició unívoca del fenomen de la gentrificació. David va desgranar una sèrie d’afirmacions com que “la gentrificació no porta a la paràlisi urbana”, que “no exclou només als pobres” o que “no afecta només a l’habitatge”. També va explicar per què la gentrificació no és un problema identitari però sí que es tracta d’un fenomen glocal, és a dir, derivat de tendències d’abast global però amb impactes i conseqüències locals.

Font: Barcelona Regional

Per entomar la segona reflexió i poder definir i mesurar el fenomen, David va centrar el debat en un canvi de paradigma urbà, senyalant que les ciutats occidentals estan evolucionant des del paradigma centrat en el vehicle motoritzat i el creixement dels suburbis, que ha dominat la segona meitat del s. XX i el principi del XXI, cap a un retorn a la ciutat mixta i compacta. En aquest context, la gentrificació es pot definir com “un atemptat contra la mixtura social” o “un atemptat contra la mixtura d’usos”, sobretot en les plantes baixes. És a dir, la gentrificació es pot definir com “una malatia de la ciutat compacta”.

En coherència amb aquestes definicions, i deixant palesa la complexitat del fenomen, es plantegen tres formes senzilles de mesurar la gentrificació: (1) Encariment de l’habitatge i el comerç, (2) Adulteració dels usos residencials i comercials, i (3) Buidat d’habitatges i comerços. Tant les definicions com els indicadors plantejats per mesurar la gentrificació van suscitar un animat debat entre el públic, qüestionant aspectes que de ben segur es tractaran amb més profunditat en les següents sessions.

Seguidament tocava iniciar la tercera reflexió, on s’explica com combatre la gentrificació a Barcelona, aprenent de l’estratègia vienesa. Però havíem arribat al límit del temps disponible, i aquesta reflexió haurà d’esperar a la següent sessió, prevista per al 17 de febrer. Continuarà…