JT Curses, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Repensar l’estació de Sants. Ideató ‘Sants, Estació Futur’
Per Anna Subirats

En el marc del projecte de transformació de l’Estació de Sants, els passats 15 i 16 de Juny es va organitzar l’Ideató “Sants, Estació Futur”, un esdeveniment de dos dies que va tenir com a objectiu reflexionar sobre els usos de la futura estació. L’Ideató es va organitzar des de ‘Ideas for Change’ amb el suport de BR i hi van participar unes 20 persones provinents del sector econòmic, la mobilitat, l’urbanisme, la cultura, l’educació i el món digital.

Amb aquest esdeveniment BR amplia la seva experiència i participació en projectes de creació col·lectiva que posen en pràctica metodologies innovadores. L’any 2018, juntament amb la CTPA (Confederació de Tallers de Projectes d’Arquitectura), BR va tenir l’oportunitat de donar suport a l’organització d’un Hacketó, el ‘Des-cobrir les rondes’, on hi van participar unes 500 persones i 7 facultats d’arquitectura de Catalunya. Aquest 2021 BR ha participat en l’organització d’un Ideató, un procés que en termes genèrics es defineix com a exercici intens de pluja d’idees on persones de diferents professions, capacitats i interessos convergeixen per tal d’identificar, reflexionar o idear una qüestió pre-establerta.

‘Ideas for Change’ és una consultora especialitzada en desenvolupar estratègies que aprofiten i exploten el poder de les tecnologies i de les noves tendències per dissenyar i planificar futurs millors. Disposen de la metodologia que anomenen ‘Pentagrowth’ i que apliquen a l’hora de dissenyar nous models de negoci amb una lògica, segons defineixen, disruptiva. ‘Sants, Estació futur’ va constar de quatre passos: un primer on es va visualitzar conjuntament el model d’estació de futur que es volia, un segon on es van identificar els actius i les capacitats pre-existents en el territori (a diferents escales), un tercer on es van posar sobre la taula les possibles palanques externes per aconseguir-ho i un últim on es van combinar les potencialitats internes amb les palanques externes per arribar al model de futur desitjat.

 

Font: Barcelona Regional

L’ideató ‘Sants, Estació Futur’ parteix de la necessitat de replantejar el model tradicional d’estació i de presentar alternatives possibles. Un model tradicional que s’ha basat en un programa d’usos estructurat al voltant d’uns serveis ferroviaris que s’acompanyen d’usos comercials, hotelers i d’oficines i que ha funcionat com a model de negoci principal associat a les estacions de tren urbanes. Aquest model no només es reprodueix a l’estació de Sants en l’actualitat, amb un hotel, un centre comercial i unes oficines de RENFE, sinó que també es va projectar per l’estació de la Sagrera (amb una torre d’oficines i un hotel) i es troba en altres ciutats del món.

En el context actual, però, de crisis econòmica, ambiental i social, i amb unes tendències de canvi accelerades degut al context Covid, facilitades en part per els avenços tecnològics, s’obren dubtes, reptes i també noves oportunitats. Les oficines, els hotels i els centres comercials han estat dels sectors més afectats per el nou context de pandèmia i en l’escenari actual, incert i de difícil predicció, sorgeixen preguntes sobre si aquests han de ser els usos que acompanyin a les estacions del futur. Si el teletreball ha vingut per quedar-se, què passarà amb els m2 d’oficines actuals i previstos a la ciutat? Fins i tot si la presencialitat torna, com sembla ser el cas, segueixen sent les oficines els espais més idonis per treballar? Per altra banda, en el context actual d’emergència habitacional, canvi de model turístic i una “nova” economia del visitant, es podrien pensar en usos habitacionals associats a una estació diferents als d’un hotel? Com es pot convertir l’espai de trànsit de les estacions en un espai confortable, jugable i connectat amb la ciutat? Quins nous usos estaria bé relacionar amb una estació tant central com Sants?

Aquestes són preguntes que Barcelona està en condicions de fer-se ja que té sobre la taula importants projectes de transformació a totes les seves grans estacions. Una oportunitat, per tant, per plantejar possibles actualitzacions d’usos. De moment, algunes de les reflexions que es van recollir durant l’Ideató apunten cap a la necessitat d’implementar programes d’usos flexibles, accessibles i connectats, de pensar en l’estació com a porta metropolitana però també permeable al barri, de representar-la com a espai memorable i amb identitat pròpia, on hi pugin conviure diferents ritmes, facilitant l’eficiència per a la persona viatgera però també l’estada, l’espai de trobada i la convivència. Finalment, i no menys important, l’estació també ha de promoure i posar en pràctica una mobilitat sostenible, intermodal i eficient.