Resoldrem el problema de la contaminació amb la ZBE?

L’Ajuntament de Barcelona el 12 de desembre de 2019 va publicar l’estudi fet per Barcelona Regional “Impacte ambiental estimat de l’aplicació de la ZBE“. contaminació.barcelona.