PROPOSTA D’ENCÀRREC, A PETICIÓ DEL CONSORCI DEL BESÒS, PER A L’ASSESSORAMENT JURÍDIC EN EL PROCÉS DE REDACCIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN L’ÀMBIT COMPRÈS ENTRE EL LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA I SANT ADRIÀ DEL BESÒS I EL MARGE DRET DEL RIU BESÒS I ENTRE EL CARRER GUIPÚSCOA-TIBIDABO I LA GRAN VIA

Publicado por & archivado en PERFIL DEL CONTRACTANT.

PROPOSTA D’ENCÀRREC, A PETICIÓ DEL CONSORCI DEL BESÒS, PER A L’ASSESSORAMENT JURÍDIC EN EL PROCÉS DE REDACCIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN L’ÀMBIT COMPRÈS ENTRE EL LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA I SANT ADRIÀ DEL BESÒS I EL MARGE DRET DEL RIU BESÒS I ENTRE EL CARRER GUIPÚSCOA-TIBIDABO I LA GRAN VIA