REDACCIÓ DE LA PROPOSTA D’ENCAIX DE CONTINUÏTAT PELS RECORREGUTS DE VIANANTS I BICICLETES DE LA VORA EN EL MARGE DRET DEL RIU BESÒS EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE L’AV. DE LA CATALANA I LA C-31 FINS A LA ZONA DE BARÓ DE VIVER

Publicado por & archivado en PERFIL DEL CONTRACTANT.

REDACCIÓ DE LA PROPOSTA D’ENCAIX DE CONTINUÏTAT PELS RECORREGUTS DE VIANANTS I BICICLETES DE LA VORA EN EL MARGE DRET DEL RIU BESÒS EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE L’AV. DE LA CATALANA I LA C-31 FINS A LA ZONA DE BARÓ DE VIVER