Caracterització del parc de vehicles circulant en funció de les seves emissions

Publicado por & archivado en ENERGIA, MEDI AMBIENT, QUALITAT AMBIENTAL.

Barcelona Regional - Caracterització del parc de vehicles circulant en funció de les seves emissions

Conèixer les emissions reals i les característiques del parc vehicular que circula pels carrers i eixos viaris del territori és fonamental per a determinar les millors actuacions i mesures que ajudin a millorar la qualitat de l’aire, ja que el tràfic és uns dels principals responsables en la baixa qualitat de l’aire de les ciutats i conurbacions urbanes. Aquest projecte ha utilitzat equips de detecció anomenats sistemes RSD (Remote Sensing Seguir llegint…

Escenaris climàtics futurs. Servidor de mapes downscaling metropolità

Publicado por & archivado en CANVI CLIMÀTIC, MEDI AMBIENT, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Escenaris climàtics futurs. Servidor de mapes downscaling metropolità

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, dins el marc del Pla de Sostenibilitat de l’AMB 2014-2020 (PSAMB), té com un dels seus objectius augmentar el coneixement del canvi climàtic i divulgant-ho a la ciutadania de forma entenedora i clara. És per això que s’ha realitzat conjuntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Barcelona Regional (BR) un estudi innovador on s’han analitzat un conjunt d’escenaris climàtics a molt alta resolució (1 Seguir llegint…

Funcionalitat Ecològica del Torrent Tapioles

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Funcionalitat Ecològica del Torrent Tapioles

L’Ajuntament de Barcelona i el de Montcada i Reixac promouen la reubicació i ampliació del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB), al costat del Cementiri Nord de Collserola en l’àmbit del torrent de Tapioles, situat a l’extrem nord-est del Parc Natural de la Serra de Collserola. Així, l’objecte del projecte va ser elaborar una proposta tècnica, en forma de directrius, recomanacions i propostes, per millorar la connectivitat ecològica Seguir llegint…

Aproximació a la Petjada de Carboni del sector Turístic de la ciutat de Barcelona

Publicado por & archivado en ENERGIA, MEDI AMBIENT, TURISME.

Barcelona Regional - Aproximació a la Petjada de Carboni del sector Turístic de la ciutat de Barcelona

En el marc del Pla Estratègic de Turisme es va fer una primera aproximació a la petjada de carboni del sector turístic de la ciutat. L’informe presenta els resultats de la petjada de carboni de l’activitat turística a la ciutat de Barcelona i n’analitza les principals fonts d’emissions directes i indirectes. Disposar d’una visió global de les emissions associades a l’activitat turística permet conèixer les principals fonts d’emissió de GEH Seguir llegint…

Seguiment ambiental de les platges de Barcelona

Publicado por & archivado en LITORAL, MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Seguiment ambiental de les platges de Barcelona

El litoral de la ciutat de Barcelona està subjecte a una forta pressió antròpica per ser el destí final de tots els fluxos que drenen la ciutat i les conques hidrogràfiques que aquí desemboquen. Per avançar en la recuperació ambiental d’aquest escenari, en les darreres dècades s’han fet grans inversions públiques i privades en sanejament d’aigües residuals i neteja que han millorat la qualitat ambiental del litoral i de les Seguir llegint…

Caracterització de fons marins i biogeocenosi de les platges de Barcelona

Publicado por & archivado en LITORAL, MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Caracterització de fons marins i biogeocenosi de les platges de Barcelona

Fa més de 10 anys es va fer un mapa dels fons marins de litoral de Barcelona que posicionava diferents tipus de substrat, la zona afectada per l’abocament de fangs, zones més llimoses, etc. El treball de Barcelona Regional ha servit per avaluar l’evolució dels fons marins i l’estat de les comunitats biòtiques presents a les estructures de defensa de les platges de Barcelona.

Informe Ambiental MPGM Vallcarca

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT, URBANISME.

Barcelona Regional - Informe Ambiental MPGM Vallcarca

Vallcarca és un barri pertanyent al districte de Gràcia que des dels anys 50 s’ha vist afectat per diversos plans urbanístics que han afectat la seva morfologia: expropiacions i enderrocs dels edificis del casc antic, marxa del veïnat i extinció del comerç de proximitat, solars buits a causa dels efectes de la crisi, etc. Així, el barri ha patit al llarg dels anys una degradació que ara es vol pal·liar Seguir llegint…

Model de previsió de la qualitat de l’aire a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Publicado por & archivado en ENERGIA, MOBILITAT, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Model de previsió de la qualitat de l'aire a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Servei que mostra la situació actual, l’evolució dels últims cinc dies i fa prediccions a dos dies vista de la contaminació atmosfèrica pels contaminants NO2, PM10 i O3 segons dades de les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) que hi ha a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta previsió s’actualitza cada 24 hores i es basa en una xarxa neuronal desenvolupada a Barcelona Regional Seguir llegint…

Mobilitat com a Servei (MaaS)

Publicado por & archivado en DIGITALITZACIÓ, ESTRATÈGIA TERRITORIAL, ESTRATÈGIA URBANA, INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, OBJECTIUS, OBSERVAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR.

Barcelona Regional - Mobilitat com a Servei (MaaS)

La Mobilitat com a Servei (Mobility as a Service, MaaS per les sigles en anglès) és un nou paradigma en la mobilitat que integra tots els serveis i proveïdors de transport públic i de sharing, i ofereix a l’usuari opcions de ruta, reserva i pagament personalitzats a les seves necessitats. La Mobilitat com a Servei és una oportunitat per enfortir i donar un nou impuls al sistema de transport públic, Seguir llegint…

Impuls del verd a la ciutat de Barcelona

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT.

El programa d’impuls a la infraestructura verda urbana és la concreció del Pla del verd i de la biodiversitat 2020 en què l’Ajuntament estableix l’objectiu d’assolir una infraestructura verda que ofereixi els màxims serveis ecosistèmics en una ciutat on natura i urbs interactuïn i es potenciïn. Així mateix, dóna resposta a compromisos municipals com el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-22, que impulsa la “renaturalització de la ciutat”; i el Seguir llegint…