Avís legal

Tot el material d’aquesta web és propietat de:
Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A. (en endavant, BR)
Carrer 60, 25-27 Edifici Z 2a planta Sector A Zona Franca 08040 Barcelona
N.I.F.: A60453271
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el 19 d’abril de 1994, al foli 194 del tom 26.904, fulla B-110.195 Inscripció 1a
Contacte: br@bcnregional.com o 932 237 400

Condicions Generals

 1. L’usuari manifesta haver llegit i accepta expressament el present avís legal en utilitzar la pàgina web de BR i/o als serveis que s’ofereixen, i autoritza a BR a fer ús de les dades d’acord amb les finalitats i tractaments descrits en la mateixa web.
 2. El material i el contingut de la pàgina web són propietat de BR o de les seves companyies vinculades, i està protegit per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. BR assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d’elaboració pròpia d’aquesta web.

  Està permesa la seva reproducció respectant els drets d’autor, emperò BR no respon del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts. Tampoc no es fa responsable dels errors o de les interrupcions que puguin dificultar l’accés a la web ni del mal funcionament d’aquesta.

  Queda prohibida qualsevol modificació, còpia, lloguer, préstec, transmissió i difusió no autoritzada. El material d’aquesta web no pot ser venut ni distribuït d’altre manera amb ànim de guany.

 3. Els enllaços (links) són subministrats per BR de bona fe i no se’n fa responsable d’eventuals canvis, imprecisions o objectius de les pàgines webs enllaçades. L’actualització de la informació facilitada per tercers és responsabilitat de la persona o entitat proveïdora.

  Ni BR, ni cap altra part implicada en la creació, producció o subministrament d’aquesta web seran responsables de danys, costos, pèrdues o responsabilitats directes, imprevistos, indirectes o punitius que puguin produir-se per l’accés o ús de la web.

  A més, BR no serà responsable de danys o virus que puguin infectar el seu ordinador o d’altre propietat seva atès a l’ús de, o accés a, o telecàrrega de qualsevol material d’aquesta web. És possible que algunes jurisdiccions no permetin certes limitacions de garanties i danys, fet pel qual algunes de les exclusions abans esmentades poden no ser d’aplicació en la seva totalitat en el seu cas.

 4. La informació que es difon per mitjà la web és la vigent en el moment de la seva publicació i s’actualitzarà amb la màxima celeritat possible. BR persegueix que la informació que es difon compleixi amb els requisits d’accessibilitat, responsabilitat i qualitat previstos per la legislació vigent. BR vetlla per evitar errors en els continguts que es publiquen i es reserva el dret de realitzar canvis sense avís previ, amb la finalitat d’actualitzar, corregir, modificar, incloure o eliminar contingut de la web. En cas d’existir qualsevol discrepància entre la informació facilitada a través d’aquesta web i els documents que constitueixen l’origen de la mateixa, prevaldrà allò que s’indica en aquests últims, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. BR no garanteix que el material contingut en la web s’ajusti a qualsevol ús especial.
 5. Aquesta web utilitza galetes (cookies) que són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten millorar la navegació i recordar les preferències de l’usuari. Si no voleu fer ús de les galetes, podeu donar l’ordre al vostre navegador perquè us adverteixi abans d’acceptar-les i rebutjar-les. Per més informació podeu consulta l’apartat Política de cookies.
 6. BR dona estricte compliment a la normativa vigent. L’ús de les dades personals té caràcter confidencial i es faran servir únicament per a poder prestar els serveis de BR i les entitats vinculades. Podeu consultar el detall del tractament de dades que fem a la nostra Política de privacitat.
 7. Per exercir els drets d’accés a la informació pública es pot tramitar la sol·licitud corresponent a través de la direcció de correu br@bcnregional.com, així com a través de qualsevol altre mitjà d’acord amb la legislació vigent.
 8. La relació entre BR i els usuaris es regirà per la legislació espanyola. Per la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia o conflicte derivat de la interpretació i aplicació de les condicions generals, la política de privacitat i de cookies, els usuaris amb l’acceptació de les condicions generals convenen sotmetre’s als Tribunals i Jutjats competents de la ciutat de Barcelona, renunciant expressament a qualsevol altre fur.