ENCÀRRECS
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 16/09/2016  |  Import: 40.600,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Port Olímpic de Barcelona
Data de signatura: 12/07/2016  |  Import: --
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 03/06/2016  |  Import: 17.240,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 08/06/2015  |  Import: 506.295,95 € (IVA exclòs)