Caracterització i anàlisi de la mobilitat dels autobusos interurbans regulars i direccionals

El present treball de reordenació i proposta d’estructuració de les terminals xarxa d’autobusos interurbans de Barcelona es realitza en el marc de l’encàrrec que fa l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional amb l’objectiu de millorar l’eficiència i connectivitat dels autobusos interurbans a la ciutat de Barcelona amb una visió integrada del sistema de transport públic metropolità.

La xarxa d’autobusos interurbans regulars a Barcelona presenta un total de 3 estacions, 39 terminals i 240 parades de pas disperses per la ciutat. La problemàtica que genera aquesta ubicació dispersa pel que fa a utilització de l’espai públic i la claredat i facilitat de comprensió de l’oferta ha estat motiu de debat entre les administracions i els diferents organismes de transport públic de la ciutat.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2017 - 2018
Autor: Barcelona Regional