Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou i 22@

El projecte 22@ consisteix en la transformació del sòl industrial del barri del Poblenou en un innovador districte productiu per al desenvolupament d’activitats relacionades amb les noves tecnologies i el coneixement. Ocupa un àmbit de 115 illes urbanes, i inclou nous habitatges, activitats terciàries, equipaments, espais públics i zones verdes. Aquest canvi de paradigma fa necessària l’adaptació del barri a les demandes de les noves activitats des del punt de vista de xarxes de serveis, mobilitat i espai públic. El Pla Especial d’Infraestructures concreta els elements bàsics, les seves característiques, i el seu encaix físic en el territori, definint les diferents actuacions a executar, programant-les tècnicament i econòmica, i determinant de quina manera s’han de finançar. S’inclouen, entre altres, la definició de la xarxa elèctrica, les telecomunicacions, la recollida neumàtica de residus sòlids urbans, el gas i l’aigua. La transformació es va iniciar l’any 2000, i avui dia s’han ubicat més de 7.000 empreses, gairebé un 50% de nova creació, i 4.000 autònoms.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 1998 - 2000
Autor: Barcelona Regional
Superfície: 198 ha
Barcelona Regional - Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou i 22@
ENLLAÇOS