Guia sobre el glifosat

La prohibició o retirada del glifosat és conseqüència de l’acumulació de proves científiques sobre els efectes negatius que té en el medi ambient i molt especialment en la salut humana. Aquesta situació nova planteja l’aplicació de diverses alternatives de gestió del verd urbà que comportarà una transformació en la manera de gestionar els parcs metropolitans.

En aquest sentit, Barcelona Regional conjuntament amb l’AMB ha redactat una guía sobre alternatives a l’ús del glifosat en la gestió dels espais verds urbans i parcs metropolitans.

Client: Àrea Metropolitana de Barcelona
Període: 2016-2017
Autor: Barcelona Regional
Col·laborador: Àrea Metropolitana de Barcelona
ENLLAÇOS
VISTA PRÈVIA