Rondes Barcelona. Present i futur

Amb motiu de la celebració dels seus 25 anys, Barcelona Regional (BR) ha fet una publicació que recull el passat i projecta el futur del seu paper com a eina clau pel desenvolupament urbà de la ciutat i l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta publicació vol ser molt més que una memòria institucional dels treballs que BR ha desenvolupat en els darrers 25 anys. Es tracta d’una doble publicació amb un disseny singular que vol destacar el paper de BR com a instrument de reflexió i innovació per l’Ajuntament. La publicació es compon en dos volums que aniran integrats en una única caixa.

El segon volum d’aquesta publicació, titulat Rondes Barcelona. Present i futur, vol ser una reflexió oberta del futur de les ciutats metropolitanes utilitzant el cas d’estudi de les Rondes de Barcelona per repensar els seus (d)efectes com a frontera territorial. El llibre planteja una reflexió compartida de BR amb altres agents, com són les universitats, professionals externs i fins i tot amb les mirades subjectives de ciutadans i ciutadanes que ens expliquen la seva «íntima» relació amb una autopista urbana que, com a tal, té els dies (o més aviat els anys) comptats.

Es tracta d’un llibre circular, com les Rondes. No té inici ni final, i cada una de les quatre parts de què consta són l’origen i el destí d’una lectura que es pot fer a 80 km/hora o en què ens podem aturar per explorar els seus condensats episodis. També és un llibre obert, pensat per no estar confinat entre pròlegs ni epílegs categòrics, sinó més aviat per incorporar múltiples mirades i reflexions que, fins i tot, poden ser contradictòries. N’hi ha de molt precises i rigoroses, i de més prosaiques i subjectives, però totes aporten densitat i complexitat sobre una realitat urbana—les Rondes—amb moltes llums i ombres, però, sobretot, amb grans oportunitats pel futur de la metròpoli i els seus ciutadans.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2018 - 2019
Autor: Barcelona Regional
Àmbit 37 km lineals, 57 barris
VISTA PRÈVIA
DESCÀRREGUES