Treballs del Pla de Sostenibilitat Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB)

Al llarg dels darrers 4 anys s’ha donat suport a la Direcció de Medi Ambient de l’AMB en el marc del Pla de Sostenibilitat Ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB). Des de Barcelona Regional s’ha redactat la diagnosi territorial de PSAMB. S’han desenvolupat 27 treballs, entre ells el desenvolupament del mapa d’aprofitament solar de l’AMB, diversos treballs sobre el potencial de diverses energies renovables. S’han obert línies de treball sobre els serveis ecosistèmics i també s’han generat un seguit de cartografies temàtiques sobre els diferents treballs.

 • Estudi per a la reducció de la petjada ecològica a l’AMB
 • Potencial energètic marí
 • Integració i normalització de la cartografia acústica dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Estudi del potencial geotèrmic del subsòl metropolità
 • Mapa de qualitat odorífera del territori metropolità
 • Potencial de generació de biomassa dels boscos metropolitans
 • Modelització del potencial eòlic de l’AMB
 • Eina queixes sobre activitats que generen olors
 • Caracterització dels serveis ecosistèmics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i valoració dels serveis de provisió d’aliments
 • Activitats potencialment contaminants
 • Anàlisi i propostes d’actuació en els punts de baixa qualitat acústica del territori metropolità
 • Anàlisi dels teixits urbans de l’AMB
 • Downscaling Metropolità, baixar a escala metropolitana els efectes del canvi climàtic
 • Servidor de mapes PSAMB de l’AMB
 • Avaluació Impacte Ambiental lumínic sobre les zones protegides de l’AMB
 • Indicadors ambientals als Parcs Metropolitans
 • Biodiversitat a l’AMB
 • Serveis ecosistèmics infraestructura verda metropolitana
 • Estudi sobre la vulnerabilitat de l’abastament energètic i el canvi climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Client: Àrea Metropolitana de Barcelona
Període: 2012 - 2016
Autor: Barcelona Regional
ENLLAÇOS