Reflexió estratègica: quin parc volem per al futur?

La declaració de Collserola com a Parc Natural l’any 2010 (Parc Natural de la Serra de Collserola) suposa la necessitat de l’actualització del Pla Especial d’Ordenació i de Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (PEPCo), aprovat l’any 1987. L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha redactat el Pla Especial Protecció del Medi Natural de Collserola (PEPNat), actualment en tramitació. Aquest nou pla especial responia a un model de parc que es vol pel futur consensuat entre els 11 municipis que el conformen.

Barcelona Regional, per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, ha elaborat un document que defineix el posicionament de Barcelona respecte el model de parc. El model proposat s’assenta sobre tres idees: protegir els valors d’aquest espai tan singular, valuós i tensionat; convertir-lo en un parc per a tothom, és a dir, fer de Collserola un espai que aculli les necessitats de natura de tots els ciutadans, amb diferents motivacions per a visitar-lo, però sense potenciar encara més la massificació; i, per últim, dotar Collserola amb més recursos per desenvolupar els objectius estratègics, fer front a la pressió antròpica i els riscos ambientals, i resoldre la complexitat de la seva gestió que s’ha anat fent cada vegada més aguda.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2016-2017
Autor: Barcelona Regional
Àmbit 8.295 ha