COMUNICACIÓ
Estudis previs per a l'estabilització de les platges de Gavà i Viladecans
Estudis previs per a l’estabilització de les platges de Gavà i Viladecans

AUTOR: Barcelona Regional, Ecosost, Laboratori d’Enginyeria Marina (UPC) i D·Nota.
EDITORIAL: AMB
EDICIÓ: Desembre, 2019
IDIOMA: Català
ENLLAÇOS:
AMB
Document

Els reptes ambientals del turisme a la ciutat de Barcelona (pàgs. 102-119)

AUTOR: Marc Montlleó, Gustavo Rodríguez i Nuno Tavares.
EDITORIAL: Papers 62; Universitat Autònoma de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Barcelona
EDICIÓ: Octubre, 2019
IDIOMA: Català, Castellà
ENLLAÇ:
Papers 62
Papers 62, pàgines 102-119

La integració de la demanda turística en la planificació i la gestió de la mobilitat. Apunts des de la destinació Barcelona (pàgs. 120-132)

AUTOR: Cristina Jiménez Roig, Joana Llinas, Adrià Ortiz (Barcelona Regional) i Aina Pedret (Ajuntament de Barcelona, Direcció de Turisme).
EDITORIAL: Papers 62; Universitat Autònoma de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Barcelona
EDICIÓ: Octubre, 2019
IDIOMA: Català, Castellà
ENLLAÇOS:
Papers 62
Papers 62, pàgines 120-132

Memòria 2015-2019

AUTOR: Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A.
EDICIÓ: Setembre, 2019
IDIOMA: Català
ENLLAÇ: Memòria 2015-2019

Barcelona Regional - Manual d'urbanisme de la vida quotidiana - Urbanisme amb perspectiva de gènere
Manual d’Urbanisme de la Vida Quotidiana. Urbanisme amb perspectiva de gènere

AUTOR: Ana Paricio; Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A.
EDITORIAL: Ajuntament de Barcelona, Àrea d’Ecologia Urbana
EDICIÓ: Febrer, 2019
IDIOMA: Català, Anglès
ENLLAÇOS:
Urbanisme amb perspectiva de gènere
Urban planning with a gender perspective
Repositori Obert de Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona

Barcelona Regional - Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona - Resum executiu
Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona

AUTORS: Gerència d’Ecologia Urbana; Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat; Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A.
EDITORIAL: Ajuntament de Barcelona
EDICIÓ: Novembre 2018
IDIOMA: Català
ENLLAÇOS:
Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona. Resum Executiu
Repositori Obert de Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona

Barcelona Regional - Pla de millora de la biodiversitat a la xarxa de parcs i platges de l'àrea metropolitana de Barcelona
Pla de millora de la biodiversitata la xarxa de parcs i platges de l’àrea metropolitana de Barcelona

AUTOR: Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A.
EDITORIAL: AMB
EDICIÓ: Novembre 2018
IDIOMA: Català
ENLLAÇOS:
Pla de millora de la biodiversitat. Principis rectors i actuacions
AMB. Pla de millora de la biodiversitat

Barcelona Regional - Internal Migration in the City of Barcelona during 2016
Internal Migration in the City of Barcelona during 2016

AUTOR: Equip de GIS; Barcelona Regional – Urban Development Agency
PRESENTACIÓ: 14 de Novembre 2018 – Smart City Expo World Congress 2018
ENLLAÇOS:
Internal Migration Map
World Data Viz Challenge 2018
Open Data BCN

Barcelona Regional - Carbon footprint tourism in Barcelona
Carbon footprint tourism in Barcelona

AUTOR: Anna Rico; Julia Martínez-Blanco; Marc Montlleó; Gustavo Rodríguez; Nuno Tavares, Albert Arias, Jordi Oliver-Solà. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA); Inèdit Innovació, S.L.; Barcelona Regional – Urban Development Agency, Barcelona City Council
EDITORIAL: ELSEVIER, Tourism Management
EDICIÓ: Setembre, 2018
IDIOMA: Anglès
ENLLAÇ: ScienceDirect

Barcelona Regional - Is there something we can do? Le città del Mediterraneo di fronte al cambiamento climatico
Is there something we can do? Le città del Mediterraneo di fronte al cambiamento climatico

AUTORS: Josep Bohigas, Marc Montlleó. Barcelona Regional, Universitat Politecnica de Catalunya
EDITORIAL: TECHNE Journal of Technology for Architecture and Environment
EDICIÓ: Università degli Studi di Firenze – UniFI, 2018
IDIOMA: Italià
ENLLAÇ: fupress.net