COMUNICACIÓ
Barcelona Regional - Manual d'urbanisme de la vida quotidiana - Urbanisme amb perspectiva de gènere
Manual d’Urbanisme de la Vida Quotidiana. Urbanisme amb perspectiva de gènere

AUTOR: Ana Paricio; Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A.
EDITORIAL: Ajuntament de Barcelona, Àrea d’Ecologia Urbana
EDICIÓ: Febrer, 2019
IDIOMA: Català
ENLLAÇOS:
Urbanisme amb perspectiva de gènere
Repositori Obert de Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona

Barcelona Regional - Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona - Resum executiu
Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona

AUTORS: Gerència d’Ecologia Urbana; Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat; Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A.
EDITORIAL: Ajuntament de Barcelona
EDICIÓ: Novembre 2018
IDIOMA: Català
ENLLAÇOS:
Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona. Resum Executiu
Repositori Obert de Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona

Barcelona Regional - Pla de millora de la biodiversitat a la xarxa de parcs i platges de l'àrea metropolitana de Barcelona
Pla de millora de la biodiversitata la xarxa de parcs i platges de l’àrea metropolitana de Barcelona

AUTOR: Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A.
EDITORIAL: AMB
EDICIÓ: Novembre 2018
IDIOMA: Català
ENLLAÇOS:
Pla de millora de la biodiversitat. Principis rectors i actuacions
AMB. Pla de millora de la biodiversitat

Barcelona Regional - Internal Migration in the City of Barcelona during 2016
Internal Migration in the City of Barcelona during 2016

AUTOR: Equip de GIS; Barcelona Regional – Urban Development Agency
PRESENTACIÓ: 14 de Novembre 2018 – Smart City Expo World Congress 2018
ENLLAÇOS:
Internal Migration Map
World Data Viz Challenge 2018
Open Data BCN

Barcelona Regional - Carbon footprint tourism in Barcelona
Carbon footprint tourism in Barcelona

AUTOR: Anna Rico; Julia Martínez-Blanco; Marc Montlleó; Gustavo Rodríguez; Nuno Tavares, Albert Arias, Jordi Oliver-Solà. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA); Inèdit Innovació, S.L.; Barcelona Regional – Urban Development Agency, Barcelona City Council
EDITORIAL: ELSEVIER, Tourism Management
EDICIÓ: Setembre, 2018
IDIOMA: Anglès
ENLLAÇ: ScienceDirect

Barcelona Regional - Is there something we can do? Le città del Mediterraneo di fronte al cambiamento climatico
Is there something we can do? Le città del Mediterraneo di fronte al cambiamento climatico

AUTORS: Josep Bohigas, Marc Montlleó. Barcelona Regional, Universitat Politecnica de Catalunya
EDITORIAL: TECHNE Journal of Technology for Architecture and Environment
EDICIÓ: Università degli Studi di Firenze – UniFI, 2018
IDIOMA: Italià
ENLLAÇ: fupress.net

Memòria 2011-2015

AUTOR: Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A.
EDICIÓ: Juny, 2015
IDIOMA: Català
ENLLAÇ: Memòria 2011-2015

Barcelona Regional - Criteris ambientals per al disseny de parcs urbans
Criteris ambientals per al disseny de parcs urbans

AUTOR: Direcció de Serveis Ambientals de l’AMB i Barcelona Regional
EDITORIAL: AMB
EDICIÓ: Barcelona, 2016
IDIOMA: Català
ENLLAÇ: amb.cat

Barcelona Regional - GIS-supported mapping of low-temperature geothermal potential taking groundwater flow into account
GIS-supported mapping of low-temperature geothermal potential taking groundwater flow into account

AUTOR: Alejandro García-Gil; Enric Vázquez-Suñe; Maria M.Alcaraz; Alejandro Serrano Juan; José Ángel Sánchez-Navarro; Marc Montlleó; Gustavo Rodríguez; José Lao
EDITORIAL: CSIC; Science Direct
EDICIÓ: Maig, 2015
IDIOMA: Anglès
ENLLAÇ: sciencedirect.com

Barcelona Regional - Villes et changement climatique. Îlots de chaleur urbains. Cities and climate change urban heat islands
Villes et changement climatique. Îlots de chaleur urbains. Cities and climate change urban heat islands

AUTOR: Pacte Sota la direcció de Jean-Jacques Terrin
EDITORIAL: Parenthèses
EDICIÓ: França, 2015
ISBN: 978-86364-243-6
IDIOMA: Francès