Clàusules de Protecció de Dades

Informació

L’informem que d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i la normativa que el desenvolupi, les dades personals facilitades per vostè seran tractades per Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A. com a responsable de tractament, amb la finalitat de gestionar i investigar els fets descrits en la seva queixa o denuncia.

Destinataris de les dades

Les seves dades poden ser comunicades a l’Òrgan de Vigilància i Control del Codi Ètic de Barcelona Regional.

Base legitimació

La base de legitimació dels tractaments especificats és el seu consentiment exprés, el qual ens facilita al completar i enviar els apartats corresponents del formulari del Canal Ètic.

Exercici de drets

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment o oposar-se al tractament, així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació del tractament. També té dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades i, especialment, a formar part de l’elaboració de perfils. Per a això, tan sols ha d’enviar la seva petició signada, adjuntant fotocòpia d’un document oficial que acrediti la seva identitat a Barcelona Regional Agencia de Desenvolupament Urbà, S.A. – Carrer 60, 25-27. Edifici Z. 2a planta.  Sector A. Zona Franca.  08040 Barcelona o a través de la direcció dpd@bcnregional.com

Addicionalment, sempre té dret a reclamar davant una autoritat de control.

Conservació de les dades

Barcelona Regional conservarà les teves dades mentre siguin necessàries per gestionar i investigar els fets descrits en la seva queixa o denuncia o fins que sol·liciti la supressió o revoqui el consentiment.