CLIENTS

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA
GENERALITAT (Departament de Medi Ambient i Habitatge)
GENERALITAT (Departament de Treball i Indústria)
GENERALITAT (Departament de Política Territorial i Obres Públiques)
GENERALITAT (Departament d’Indústria, Comerç i Turisme)
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Sant Adrià del Besòs
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet
Ajuntament de Santa Susanna
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament del Prat de Llobregat
ALTRES ORGANITZACIONS
22@bcn, SA
AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea)
Agència d’Energia de Barcelona
Ajuntament de la Ciutat d’Eivissa
AMTU (Agrupació de Municipis amb Transport Urbà)
Aula Barcelona – Fundació CIDOB
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
Autoritat Portuària de Barcelona
BSM Barcelona de Serveis Municipals
Barcelona Sagrera Alta Velocitat
BCN Ecologia. Agència Local d’Ecologia Urbana de Barcelona
BIMSA (Barcelona d’Infraestructures Municipals)
Centre Gestor Parc de Montjuïc
Cementiris de Barcelona
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Consell Comarcal de l’Anoia
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Consell Comarcal del Baix Penedès
Consell Comarcal del Barcelonès
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Consell Insular d’Eivissa i Formentera
Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Consorci del Parc de Collserola
Consorci del barri de La Mina
Consorci del Besòs
Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs
Consorci urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
Diputació de Barcelona
Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i de Tractament de Residus (EMSHTR)
Entitat Metropolitana del Transport
Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
Federació Catalana de Rem
Fira de Barcelona
Infrastructures del Llevant de Barcelona, S.A.
Institut Català del Sol (INCASOL)
Institut Català d’Energia (ICAEN)
Institut Municipal de Parcs i Jardins
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Mercabarna (Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A.)
Pla Estratègic Litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona
RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles)
Societat Municipal d’Aparcaments i Serveis, SA (SMASSA)
Sunborn International
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)
Ville de Sfax
Zoo de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat Autónoma de Barcelona