CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Presidenta
Il·lma. Sra. Laia Bonet Rull
Primera Tinenta d’Alcaldia. Ajuntament de Barcelona
Vicepresident
Il·lm. Sr. Francesc Josep Belver i Vallès
Primer Tinent d’Alcaldia de l’Hospitalet de Llobregat. Conseller de l’AMB
Conseller
Sr. Xavier Patón Morales
Gerent de l’Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans. Ajuntament de Barcelona
Conseller
Sr. Joan Cambronero Martínez
Gerent de l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge. Ajuntament de Barcelona
Conseller
Sr. David Martínez García
Gerent d’Urbanisme. Ajuntament de Barcelona
Consellera
Sra. Maria Buhigas San José
Arquitecta en Cap. Ajuntament de Barcelona
Conseller
Il·lm. Sr. Antoni Balmón Arévalo
Alcalde de Cornellà. Vicepresident Executiu de l’AMB
Consellera
Il·lma. Janez Sanz Cid
Regidora de l’Ajuntament de Barcelona. Vicepresidenta d’Acció Climàtica i AEM de l’AMB
Consellera
Il·lma. Joana Ortega Alemany
Regidora de l’Ajuntament de Barcelona. Consellera de l’AMB
Entitat consellera
Autoritat Portuària de Barcelona (APB)
Representada pel Sr. José Alberto Carbonell Camallonga
Entitat consellera
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Representada pel Sr. Juan Manuel de las Heras Ayuso, Gerente de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste d’ADIF
Entitat consellera
Consorci de la Zona Franca
Representat per la Sra. Marta Casas Sabata, Arquitecta.
Entitat consellera
Mercabarna
Representat per el Sr. Pablo Vilanova Montagut, Director General Mercabarna