Mobilitat

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada de la MpPGM del 22@.

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del PDUM.

Pla de mobilitat a peu de Barcelona.

Redacció de projectes constructius per a la millora de la mobilitat sostenible a l’AMB.

Estratègia municipal de la distribució urbana de mercaderies.

DIGNITY i CES4Kids.