Territori

PDU de la terminal logística intermodal del Port de Barcelona.

Modificació puntual del PGM dels àmbits d’activitat econòmica del delta de Llobregat.

Estudi estratègic i Màster Pla dels entorns i de la futura estació de Sants.

Estudi estratègic per a la renovació de l’àmbit de la Fira de Montjuïc.

Modificació del PGM per a l’ordenació dels espais agroforestals de Sant Climent de Llobregat.

Nou Pla director del Port Olímpic.

Modificació puntual del PGM en l’àmbit de Ca n’Ametller.