Estudi dels impactes del canvi climàtic a Barcelona

El canvi climàtic és un dels grans reptes mundials del segle xxi, que requereix d’una actuació immediata i a tots els nivells. Les ciutats tenen un paper destacat en aquesta lluita, ja que són generadores del 70 % de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH).

Actualment moltes ciutats estan adequant la seva agenda per adoptar mesures destinades a reduir les emissions de GEH, a minimitzar la dependència de les energies fòssils, a millorar l’eficiència i reducció dels fluxos metabòlics i a incrementar la resiliència. I Barcelona no n’és una excepció. Recentment s’ha aprovat el Pla Clima de Barcelona, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i la sostenibilitat de la ciutat.

El Pla Clima és una visió integradora a nivell municipal de les mesures per fer front al canvi climàtic, que permeti assolir els objectius del nou Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia i el Clima que ha signat l’Ajuntament de Barcelona. El Pla Clima té un horitzó temporal l’any 2030 i s’estructura en 4 grans eixos estratègics: mitigació, adaptació i resiliència, justícia climàtica i impuls a l’acció ciutadana

Dins de l’eix estratègic d’adaptació i resiliència i amb l’objectiu de saber els efectes associats al canvi climàtic, Barcelona Regional va fer l’Estudi dels impactes del Canvi Climàtic a Barcelona, on es van tractar els següents temes:

 • Capítol 0 : Introducció al Canvi Climàtic
 • Capítol I: Efecte illa de calor
 • Capítol II: Onades de calor
 • Capítol III: Inundabilitat urbana
 • Capítol IV: Inundabilitat marítima
 • Capítol V: Biodiversitat
 • Capítol VI: Incendis forestals
 • Capítol VII: Qualitat de l’aire
 • Capítol VIII: Cicle de l’aigua
 • Capítol IX: Fluxos energètics
 • Capítol X: Risc sobre les infraestructures
Autor: Barcelona Regional
Col·laboradors: Ajuntament de Barcelona, Àrea de Medi Ambient i Eficiència Energètica
Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2015 - 2018
Àmbit: Municipi de Barcelona, 102 km2
ENLLAÇOS