Anàlisi del Sistema Ferroviari Català. Pla de Rodalies, Xarxa d’Alta Velocitat i Connexió Ferroviària amb França

L’anomenat corredor ferroviari del Mediterrani es pot considerar com un projecte que s’estèn, amb un traçat paral·lel a la costa, des de Nîmes i la frontera francesa cap al sud d’Espanya, fins a Algesires unint les ciutats i els ports marítims per on transcorre.

L’establiment d’una connexió ferroviària d’alta velocitat amb França – i, per extensió amb Europa- és una qüestió d’una gran rellevància estratègica per a Catalunya i per a Barcelona, i per tant, és de gran interès per l’Ajuntament de Barcelona. Contribuirà a ampliar el hinterland de la ciutat i el seu port i suposarà millores importants pel transport de viatgers i mercaderies.

En aquesta part del projecte s’endega el seguiment i l’elaboració de propostes a nivell estratègic per la connexió ferroviària TAV amb França (antecedents, xarxa ferroviària europea, execució i desenvolupament del projecte actual, finançament, etc.). El seguiment s’ha fet tant des del costat Català com Francès, variant els objectius segons les fases del projecte. Actualment amb la interconnexió ja realitzada es treballa per un costat amb els serveis i les relacions entre ciutats, així com en la consecució de la infraestructura en el tram Perpinyà Montpeller.

Client: Ajuntament de Barcelona
Periode: 2008
Autor: Barcelona Regional
Barcelona Regional - Anàlisi del Sistema Ferroviari Català. Pla de Rodalies, Xarxa d’Alta Velocitat i Connexió Ferroviària amb França