Anàlisi del transport de mercaderies en el corredor del Llobregat i accessos al Port

El port, conjuntament amb l’aeroport i la Zona d’Activitats Logístiques de la Zona Franca (ZAL), són els principals generadors/atractors de mercaderies de la Regió Metropolitana de Barcelona. Estan ubicats en un reduït àmbit molt proper a la metròpoli,  amb els beneficis i inconvenients que això comporta. En aquest sentit, l’accessibilitat d’aquest entorn s’ha de garantir amb uns bons accessos que permetin una bona comunicació amb la Regió Metropolitana de Barcelona, i també amb la resta de l’Estat i Europa. Tenint en compte els diferents projectes ferroviaris i viaris previstos, el projecte avalua i reafirma la necessitat de la creació d’una autopista per a camions que permeti independitzar-se de l’habitual congestió de l’entorn, dissenyant, a més, el seu traçat de manera compatible amb l’entorn urbà i ambiental pel que discorre.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2006-2010
Autor: Barcelona Regional
Barcelona Regional - Anàlisi del transport de mercaderies en el corredor del Llobregat i accessos al Port