Aproximació a la petjada de carboni del sector Turístic de la ciutat de Barcelona

En el marc del Pla Estratègic de Turisme es va fer una primera aproximació a la petjada de carboni del sector turístic de la ciutat. L’informe presenta els resultats de la petjada de carboni de l’activitat turística a la ciutat de Barcelona i n’analitza les principals fonts d’emissions directes i indirectes. Disposar d’una visió global de les emissions associades a l’activitat turística permet conèixer les principals fonts d’emissió de GEH i a partir d’aquí establir objectius de reducció i definir polítiques i estratègies en els diferents àmbits relacionats amb el turisme encaminades a la mitigació del canvi climàtic.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2016 - 2017
Autor: Barcelona Regional
Col·laboradors: Inèdit
Barcelona Regional - Aproximació a la Petjada de Carboni del sector Turístic de la ciutat de Barcelona