Avaluació de la connexió dels sistemes de tramvies del Baix Llobregat i del Besòs

Barcelona Regional va analitzar i avaluar els principals aspectes ambientals de cadascuna de les alternatives per unir les dues xarxes de tramvia existents (Trambaix i Trambesòs) per la millora de la mobilitat sostenible a la ciutat de Barcelona i, en aquest sentit, per incidir en la reducció del transport privat potenciant el transport públic i millorant les condicions d’accessibilitat del vianant i la bicicleta així com la qualitat ambiental de l’espai públic. A més, l’estudi identifica els impactes potencials en fase de construcció i d’explotació, i proposa una sèrie de mesures preventives, correctores i compensatòries a realitzar per assolir els estàndards de qualitat ambiental.

Client: Ajuntament de Barcelona i ATM
Període: 2015 - 2017
Autor: Barcelona Regional
Barcelona Regional - Avaluació de la connexió dels sistemes de tramvies del Baix Llobregat i del Besòs
ENLLAÇOS
DESCÀRREGUES
AIAS TRAMVIA 101 KiB