Barcelona Clúster Nàutic

Barcelona Regional va participar en el procés de definició del Clúster Nàutic de Barcelona impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i el Port de Barcelona. Amb l’objectiu de dotar el projecte d’una estructura sòlida, Barcelona Regional va actuar com a braç tècnic i coordinador dels diferents agents fins poc després de la constitució pública del Clúster Nàutic, a finals del 2013.

El Barcelona Clúster Nàutic esdevé una agrupació d’empreses i entitats públiques que pretén posicionar la ciutat com a referent del sector nàutic a la Mediterrània i al món, i assolir un nivell més alt de competitivitat i productivitat de tot el sector en benefici del conjunt de la ciutat. La integració dels organismes i les empreses vinculats al sector nàutic ha de permetre generar riquesa i benestar, consolidar el teixit industrial existent, atreure nova inversió i fomentar el coneixement en el sector marítim.

Client: Ajuntament de Barcelona,
Port de Barcelona
Període: 2011-2013
Autor: Barcelona Regional
Àmbit: Municipi de Barcelona, 102 km2
ENLLAÇOS