Barri de les Tèrmiques del Besòs

L’àmbit de les Tèrmiques, ubicat en els municipis de Sant Adrià del Besòs i Badalona, és l’última gran peça del front litoral metropolità que falta per transformar. A partir de la finalització de les activitats industrials i de generació d’energia que s’hi desenvolupaven, va sorgir l’oportunitat de que Sant Adrià de Besòs pogués obrir-se al mar i Badalona completés el seu front litoral.

Des de l’any 2005 Barcelona Regional ha treballat en l’elaboració i coordinació de diferents estudis, entre els quals destaquen els de la recuperació i consolidació de la platja, la valoració de l’estat constructiu de les xemeneies, les infraestructures de servei, la mobilitat, el medi ambient, els aspectes econòmics de l’operació urbanística, etc. Tots ells amb l’objectiu de comptar amb el coneixement i les eines necessàries per desenvolupar diferents alternatives d’ordenació. Els principals objectius que plantegen aquestes alternatives són la connexió i continuïtat de l’àmbit amb els teixits residencials i d’activitat econòmica de l’entorn, prioritzant una major permeabilitat cap al mar, la integració del patrimoni industrial compost per les tres xemeneies i la nau de turbines com a elements importants del paisatge metropolità, la definició d’un barri mixt on les activitats econòmiques tinguin un paper rellevant per a generar un pol d’atracció que ajudi a la transformació, tenir una especial cura sobre els elements naturals de l’entorn (la desembocadura del riu i la platja) i preveure els espais lliures i dotacions adequades.

Client: Consell Comarcal del Barcelonès,
Endesa,
Banco de Santander,
Consorci del Besòs,
Ajuntament de Badalona i Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Període: 2005-Actualitat
Autor: Barcelona Regional
Àmbit: 28 ha, 1 km de front litoral