Caracterització de fons marins i biogeocenosi de les platges de Barcelona

Fa més de 10 anys es va fer un mapa dels fons marins de litoral de Barcelona que posicionava diferents tipus de substrat, la zona afectada per l’abocament de fangs, zones més llimoses, etc. El treball de Barcelona Regional ha servit per avaluar l’evolució dels fons marins i l’estat de les comunitats biòtiques presents a les estructures de defensa de les platges de Barcelona.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2016
Autor: Barcelona Regional
Col·laboradors: D-NOTA
Barcelona Regional - Caracterització de fons marins i biogeocenosi de les platges de Barcelona