Caracterització del parc de vehicles circulant en funció de les seves emissions

Conèixer les emissions reals i les característiques del parc vehicular que circula pels carrers i eixos viaris del territori és fonamental per a determinar les millors actuacions i mesures que ajudin a millorar la qualitat de l’aire, ja que el tràfic és uns dels principals responsables en la baixa qualitat de l’aire de les ciutats i conurbacions urbanes.

Aquest projecte ha utilitzat equips de detecció anomenats sistemes RSD (Remote Sensing Device) que han permès mesurar les emissions reals dels vehicles remotament i sense interferir en la circulació normal dels vehicles. Gràcies a aquesta tecnologia s’ha pogut mesurar les emissions reals dels contaminants dels vehicles que circulen per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i per la ciutat de Barcelona.

Client: Ajuntament de Barcelona,
Àrea Metropolitana de Barcelona,
RACC
Període: 2016 - 2017
Autor: Barcelona Regional
ENLLAÇOS