Ciutat amb perspectiva de gènere. Un urbanisme inclusiu i de la vida quotidiana

Definim l’urbanisme amb perspectiva de gènere com la disciplina que concep la ciutat i el territori com un espai que facilita i acompanya la realització de les tasques quotidianes i de sosteniment de la vida, amb equitat per a totes les persones i col·lectius. L’urbanisme inclusiu és una oportunitat, tant per l’Ajuntament de Barcelona com per Barcelona Regional, d’aproximar-se a l’urbanisme amb una mirada de gènere, situant la vida al centre i promovent la coproducció de les polítiques urbanes.

L’urbanisme amb perspectiva de gènere posa el focus d’atenció en el coneixement dels processos de vida dels diferents col·lectius, i busca la manera de permetre i donar suport espacial i temporal a les necessitats quotidianes i, alhora, ser respectuós amb els ecosistemes. Les activitats de sosteniment de la vida (com comprar aliments, visitar-se en un centre mèdic, tenir cura d’infants o persones malaltes, jugar, socialitzar-se o participar en la comunitat) tenen una traducció espacial i temporal. Depenent de les formes que prenen les ciutats i de com organitzen les activitats, serà més o menys fàcil dur-les a terme i compartir-les (socialitzar-les).

La legislació actual en matèria d’igualtat i d’urbanisme recull aquesta mirada feminista sobre la ciutat, i en concret la Mesura de Govern d’ «Urbanisme amb perspectiva de gènere» situa la vida quotidiana en el centre de les polítiques urbanes de Barcelona i treballa des d’una visió inclusiva per donar resposta a les necessitats i els desitjos del conjunt de la societat, tenint en compte la seva diversitat de gènere, d’edat, d’origen o funcional, entre d’altres.

Entre les actuacions de la Mesura de Govern orientades a promoure un canvi de model urbà, es troben diferents projectes i formacions realitzades per Barcelona Regional. Ens referim al projecte del «Mapa de la xarxa quotidiana», el projecte del «Mapa de les marxes exploratòries» i la formació en matèria d’urbanisme inclusiu (que es presenten a continuació). Aquest resum acaba amb la presentació d’una de les accions més importants de la Mesura de Govern, la redacció del «Manual d’Urbanisme de la vida quotidiana». Aquest manual s’ha redactat des de Barcelona Regional amb la finalitat de donar criteris de planejament i eines de diagnosi al personal tècnic que redacta planejament urbanístic i al que elabora projectes d’espai públic i d’equipaments.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2017 - 2019
Autor: Barcelona Regional
Àmbit Municipi de Barcelona, 102 km2
ENLLAÇOS
VISTA PRÈVIA
DESCÀRREGUES