Criteris d’ordenació dels barris nord de Barcelona Ciutat Meridiana

Barcelona Regional va rebre l’encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona per desenvolupar una proposta d’actuació al barri de Ciutat Meridiana. El desenvolupament de la Llei de Barris havia suposat un punt d’inflexió en les polítiques urbanes a Catalunya i l’encàrrec partia de la premissa que calia replantejar l’estratègia d’intervenció implementada al barri fins aquell moment. Per altra banda, l’arribada de la crisi econòmica obligava a replantejar els mecanismes d’actuació pública tenint en compte la seva eficiència.

La proposta va desenvolupar una estratègia conjunta que integrava i coordinava totes aquelles actuacions previstes al barri, en la línia de la perspectiva integral del fet urbà que plantejava la Llei de Barris, amb actuacions coordinades en l’àmbit físic, social, econòmic i mediambiental. El treball també apostava per una intervenció des de diverses escales d’actuació i amb el consens dels diversos agents del territori, fossin els diferents nivells de l’administració o el mateix teixit comunitari.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2010-2012
Autor: Barcelona Regional
Àmbit: 35,50 ha