Projecte bàsic d’Ordenació del Front Litoral Besòs (Fòrum 2004)

Amb motiu del Fòrum Universal de les Cultures del 2004, es va remodelar el tram final de l’Avinguda Diagonal proper a la desembocadura del riu Besòs. Un espai fins al moment marginal i degradat, es va convertir en un parc al costat del mar compost per una sèrie d’espais públics amb equipaments i instal·lacions com l’edifici del Fòrum (auditori i sala d’exposicions), una depuradora d’aigües residuals, un ecoparc o un port esportiu. Actualment segueix sent escenari de multitudinaris esdeveniments culturals i de congressos.

Clients: Ajuntament de Barcelona,
Ministeri de Foment,
Generalitat de Catalunya,
Ajuntament de Barcelona,
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Període: 2000-2004
Autor: Barcelona Regional
Superfície: 284 ha
Barcelona Regional - Projecte bàsic d’Ordenació del Front Litoral Besòs (Fòrum 2004)