Detecció i anàlisi de l’infraestructura verda de Barcelona

L’aproximació, a nivell de superfície més acurada i objectiva que es pot fer al verd és la seva detecció a través d’imatges satèl·lit o vols amb sensors capaços de captar la banda visible del roig i la banda de l’infraroig proper. La combinació d’aquestes dues bandes mitjançant l’índex NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) és capaç de detectar allò que és vegetació i allò que no ho és, a més de mostrar la seva vitalitat i densitat.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona conjuntament amb Barcelona Regional i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya s’ha plantejat la realització d’un vol per poder calcular l’índex NDVI en tot el territori de la ciutat i posteriorment processar les dades per tal de caracteritzar quina quantitat de verd existeix a Barcelona, quina és la seva distribució en els barris i els districtes, i com es relaciona amb els paràmetres urbanístics.

Autor: Barcelona Regional
Col·laborador: ICGC
Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2015
ENLLAÇOS
DESCÀRREGUES
NDVI BCN 10 MB