Avaluació Ambiental Estratègica del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona

Elaboració de les propostes de xarxa ecològica (espais oberts), infraestructures viàries i ferroviàries i avaluació ambiental estratègica del pla, que es configura com el marc rector de tots els instruments de planejament urbanístic de la Regió Metropolitana de Barcelona fins l’horitzó 2016. El Pla Territorial defineix les estratègies de creixement urbà, les grans infraestructures de comunicació i la xarxa ecològica de la Regió Metropolitana de Barcelona. L’avaluació ambiental d’aquest pla ha permès anticipar i prevenir els possibles impactes ambientals en el desenvolupament de les seves propostes.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2007-2010
Autor: Barcelona Regional
Superfície: 3.236 km²
Barcelona Regional - Avaluació Ambiental Estratègica del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona