Estimació de les emissions dels sectors marítim i aeronàutic vinculades al Port i Aeroport de Barcelona

El canvi climàtic és un dels principals reptes a escala global. Segons els darrers estudis del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC per les seves sigles en anglès), calen canvis dràstics que comportin una reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) per tenir alguna oportunitat d’assolir els objectius de no superar l’1,5°C de temperatura mitjana global de la Terra marcat a París.

Conèixer les emissions de manera sectoritzada és essencial per poder detectar quins són els sectors que emeten més. Barcelona porta molts anys fent inventari i seguiment de les emissions de CO2 de la ciutat. Sabem quins són els consums energètics, el consum de combustibles fòssils, però alguns sistemes que conformen el metabolisme de la metròpolis no els tenim quantificats.

Les emissions de GEH del sector transport a nivell mundial representen un 14% de les emissions totals del planeta. El transport per carretera és destacadament el màxim emissor amb el 72% de les emissions, seguidament del transport marítim i l’aviació si agreguem els vols internacionals i els vols domèstics.
Aquest document fa una primera aproximació de les emissions gasos efecte hivernacle dels sectors del transport marítim i aeronàutic vinculats al Port i Aeroport de Barcelona, que tot i que no es poden atribuir a aquestes dues infraestructures ni a l’àmbit territorial específic de la ciutat de Barcelona, contribueixen a agreujar la problemàtica del canvi climàtic i per tant cal la identificació quantificació per poder plantejar accions que contribueixin, amb la implicació de tots els sectors, a assolir els objectis de París.

VISTA PRÈVIA
DESCÀRREGUES