Redacció de l’Estratègia de mobilitat turística de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat per primer cop l’Estratègia de Mobilitat Turística (EMT) de Barcelona, dirigida i redactada conjuntament entre el propi Ajuntament i Barcelona Regional, com a mesura del Pla Estratègic de Turisme 2020 (PET20).

El turisme és un dels fenòmens més rellevants per la configuració de la ciutat del futur i Barcelona, amb 23 milions de visitants anuals, s’ha convertit en una ciutat turística en temps rècord, consolidant-se com una de les principals destinacions urbanes europees amb una clara tendència al creixement. L’activitat turística és avui central en la configuració de la realitat urbana donat l’ús específic del territori, la intensitat de les seves pràctiques i els efectes en la vida quotidiana. En aquest sentit, la mobilitat és un dels aspectes més determinants en la configuració de la destinació.

L’EMT neix fruit de la necessitat de donar resposta als reptes per gestionar la ciutat, com a conseqüència de l’augment del nombre de turistes a Barcelona i la previsió de creixement a mig termini. L’EMT aprofundeix en el coneixement de la mobilitat turística per tal d’incorporar-la com una part inherent de la mobilitat urbana, deixant de tractar-la com a excepcional, incorporant com a pròpies les dinàmiques, les demandes i les pràctiques de la mobilitat turística. Aquest és un exercici sense precedents a Barcelona i un exercici inèdit a les altres grans destinacions urbanes europees. Anteriorment, mai un document havia estructurat una anàlisi global de les pautes de mobilitat turística amb l’objectiu de dissenyar polítiques urbanes.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2016 - 2018
Autor: Barcelona Regional
Àmbit Municipi de Barcelona, 102 km2
ENLLAÇOS
VISTA PRÈVIA
DESCÀRREGUES