Estudi d’avaluació de la mobilitat generada MPGM Vallcarca

Barcelona Regional ha redactat l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) associat a la MPGM de l’àmbit de Vallcarca als entorns dels carrers Farigola, Cambrils, Calendau, Gustavo Adolfo Bécquer i l’avinguda i el viaducte de Vallcarca.

L’EAMG dóna resposta a una realitat canviant en la gestió de la mobilitat, en la qual les xarxes per a vianants, bicicletes i transport col·lectiu incrementen el seu protagonisme en la satisfacció de les necessitats de mobilitat dels ciutadans, i en la que també els valors de qualitat de vida, seguretat en els desplaçaments i sostenibilitat han d’estar cada dia més presents en el disseny i la gestió de la xarxa viària.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2018
Autor: Barcelona Regional
Barcelona Regional - Estudi d'avaluació de la mobilitat generada MPGM Vallcarca
ENLLAÇOS