Estudi del soterrament superficial R2 Vallbona-Montcada

Estudi per a la realització d’un soterrament superficial entre Vallbona i Montcada a la línia R2, de manera que permeti reduir costos i plantejar un conveni entre el Ministerio, la Generalitat i els ajuntaments de Barcelona i Montcada i Reixac.

Aquesta via té encara dos passos a nivell molt cèntrics i molt concorreguts en el que es generen freqüents situacions de perill pel creuament de vehicles i el més perillós per vianants i bicicletes i on hi ha agut més d’un centenar de morts. Val a dir que l’alta freqüència de pas de trens en els dos sentits fa que les barreres restin en hora punta més del 50% del temps abaixades. Aquest problema s’agreuja també amb el pas de trens de llarg recorregut sense parades, que passen a velocitats superiors als 80 km/h.

Autor: Barcelona Regional
Client: Ajuntament de Montcada i Reixac i Ajuntament de Barcelona
Període: 2017 - 2018
Barcelona Regional - Estudi del soterrament superficial R2 Vallbona-Montcada
DESCÀRREGUES