Façana litoral Morrot

Després de més de 30 anys de transformació de la línia de costa de Barcelona, s’obre cap a llevant una nova oportunitat de regeneració en l’àmbit del Morrot. Un espai a ponent del Port Vell on coincideixen un seguit d’iniciatives i projectes en l’àmbit portuari i de les infraestructures de pas (ampliació de la ronda Litoral i nous accessos viaris i ferroviaris del Port). Aquestes actuacions permeten replantejar la relació entre ciutat i port com a punt de trobada entre la trama urbana i el teixit portuari.

S’exploren noves solucions formals i programàtiques per definir el marc d’integració entre el port i la ciutat que no comportin la substitució d’activitats portuàries, sinó un plantejament d’usos híbrids i complexos.

La futura construcció dels nous accessos ferroviaris vinculats al projecte d’ampliació del Port comportarà, en els pròxims anys, la redefinició de la xarxa ferroviària de mercaderies de Barcelona. Aquests nous accessos propicien un important balanceig de càrrega i operacions ferroviàries cap al costat del nou Llobregat i alliberen l’actual terminal de contenidors del Morrot, que quedarà obsoleta, petita i mal situada respecte a les noves terminals.

L’espai alliberat que en resultarà, molt proper a la ciutat, ofereix la possibilitat d’establir una nova relació entre el Port i la ciutat en el front més urbà. Aquesta transformació de l’àmbit del Morrot, al projecte Litoral-el Morrot, la ciutat, el teixit urbà, els carrers i l’espai públic conquistaran aquest espai i donaran continuïtat, per davant de Montjuïc, al Paral·lel cap al passeig de la Zona Franca i al Poblesec cap a la Marina del Prat Vermell.

 

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2011-2015
Autor: Barcelona Regional
Àmbit 46,6 ha