Funcionalitat Ecològica del Torrent Tapioles

L’Ajuntament de Barcelona i el de Montcada i Reixac promouen la reubicació i ampliació del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB), al costat del Cementiri Nord de Collserola en l’àmbit del torrent de Tapioles, situat a l’extrem nord-est del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Així, l’objecte del projecte va ser elaborar una proposta tècnica, en forma de directrius, recomanacions i propostes, per millorar la connectivitat ecològica i en particular, la permeabilitat per a la fauna de la xarxa viària existent. Amb aquest objectiu, s’analitzen específicament les opcions de millora de la connectivitat en el sector en el que la C-58 i la N-150 interfereixen la conca del torrent i on els treballs realitzats per Barcelona Regional (2013) van identificar dues estructures transversals inferiors a aquestes vies que podien actuar com a passos de fauna i que van ser anomenades respectivament CR42-P1 i CR-42-P2.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2016
Autor: Barcelona Regional
Col·laboradors: Minuartia
Barcelona Regional - Funcionalitat Ecològica del Torrent Tapioles
ENLLAÇOS
DESCÀRREGUES